Zastosowanie:

Szybka weryfikacja wybranych cech części prowadzona w obszarze produkcyjnym.

Zalety:

  • zwiększenie wydajności procesów kontroli jakości części,
  • kontrola prowadzona bezpośrednio na produkcji z użyciem sprawdzianów GO/NOGO lub zestawu czujników pomiarowych zabudowanych na przyrządzie,
  • możliwość symulacji dopasowania kształtu części do innych podzespołów z użyciem symulatorów komponentów z jej najbliższego otoczenia.

Makiety kontrolne to konstrukcje pozwalające na ustalenie i zamocowanie części oraz weryfikację wszystkich istotnych cech takich jak: pozycje i wymiary otworów, kształt części lub kluczowych powierzchni, zarys krawędzi, wymiary gabarytowe. Dokonuje się tego z użyciem sprawdzianów GO/NOGO i ręcznych przyrządów pomiarowych zabudowanych na tego typu oprzyrządowaniu. Najczęściej makiety kontrolne wykorzystywane są na produkcji dla szybkiej weryfikacji poprawności wykonania części, bez konieczności wykonywania pomiarów na maszynie współrzędnościowej. Tego typu rozwiązanie preferowane jest szczególnie przez firmy zajmujące się produkcją części oraz zespołów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego.